Garantovaná Kvalita

Ku nášmu systému sa môžu pripojiť len kontrolované, registrované dodávatelia a odoberatelia. Vynaložíme veľké úsilie aby sme mali najlepší vzťah s našimi dodávateľmi, a aby sme vedeli najlepšie slúžiť naším zákazníkom a veľkoobchodným dodávateľom. Kvalitu produktov kontrolujeme a kategorizujeme, na niektoré produkty ponúkame záruku ktorú vždy uvedieme na našej stránke. Naš tovar tvoria najmä produkty s poškodeným obalom, skladové prebytky, nové, vrátené produkty a produkty s menšími vadami kompletizované na paletách, na ktoré ponúkame aj záruku v našom systéme. Najviac vyhladávanim tovarom sú zásoby veľkých obchodných reťazcov ktoré boli vrátené zákazníkmi v lehote záruky, použité, poškodené, s poškodeným obalom, za 10 20 % obchodnej ceny. Náš systém uloží a analyzuje potreby a názory spojené s kúpou našich zákazníkov, na podporu a efektívne zaobchádzanie sa s našimi zákazníkmi. Úspech nášho systému potvrdzuje veľký počet spokojných zákazníkov ktorí pravidelne nakupujú a získali s tým už veľký profit a úspory. Dokážeme online určiť daný trh, klónovať, vytvoriť webovú stránku na mieru našich zákazníkov a spojiť to s naším systémom. Detailnejšie informácie o možnostiach nájdete pod bodom ,, ako sa stat partnerom´´ . Hľadáme takých veľko a maloobchodných partnerov ktorý by chceli reprezentovať našu firmu na daných trhoch, ďalej čakáme distributérov ktorí disponujú s rozsiahlou sieťou odoberateľov a s distribučnými skúsenosťami na medzinárodnom trhu.

S pozdravom
Returnmarket.sk