Vyberte jazyk/región!

Typ dňa

80%

Pravidlá

Pravidlá
Všeobecné užívateľské podmienky:
Pred použitím systému Returnmarket.com prosíme o pozorné preštudovanie  všeobecných užívateľských  podmienok!  
Pred použitím stránky, registráciou, rezerváciou ponuky, alebo licitovaním je potrebné prečítať a akceptovať  odoberateľské podmienky, súhlásiť s nimi a dodržať ich. Keď  nesúhlasíte s užívateľskými  podmienkami, prosíme, nepoužívajte našu stránku.
Súčasné všeobecné užívateľské podmienky obsahujú podmienky používania, ako prevádzkovateľ: SZŰCS ÉS BOGDÁN TRADE KFT (2214 Pánd, rákóczi utca1/A.; Cg. 13-09-158895)  a  stránka  www.returnmarket.com, ako užívateľ (Vy, ako užívateľ, odoberateľ, velkoobchodník alebo distributér).
Na obchodnej stránke Returnmarket.com sa môže zaregistrovať  každá osoba staršia ako 18 rokov  disponujúca s platným daňovím idetifikačným číslom. Počas registrácií a používaním služby retrunmarket.com, medzi užívateľom a Returnmarket.com sa uzavrie elektronická zmluva v znení zákona Ekrtv.1 5. § (4) odskeu, ktorá obsahuje tieto body.
 
1. Potvrdzujete že Vami zadané registračné  údaje sú platné a pravdivé, ďalej vo Vašom užívateľskom profile aktualizujete údaje, v prípade zmeny.  Akceptujete,  že nevytvoríte súčasne viac odoberateľských profilov,  nezaregistrujete sa na iných menách, s nepravdivými údajmi,  alebo s údajmi členov Vašej rodiny. Vyhradzujeme si právo odmietať hociakú žiadosť o registráciu, ktorú posudzujeme za nepravdivú, falošnú s nepresnými  informáciami.
 
2. Len s platním daňovým identifikačným číslom Vám aktivujeme Vaš registračný status. Po vyplnení registračného hárku súhlasíte s tým, aby náš administrátor overil pravdivosť  Vaších údajov a do 24 hodín náš pracovník nadviazal s Vami kontakt za  účelom overienia Vašich  údajov. V prípade že po overení daňového identifikačného  čísla a údajov o firme dostaneme nepravdivé informácie,  firma je v konkurze,  alebo účet firmy je blokovaný, bez predošlého upozornenia vymažeme Vaše údaje zo systému, zrušíme Vašu registráciu a ďalšia registrácia už nie je možná.

3. Po overení Vaších údajov aktivujeme Váš odoberatelský účet a bez obmedzenia môžete využívaťnaše služby, nakupovať, rezervovať,  alebo licitovať na tovar v dražbách.
 
4. Ste povinný uschovať  Vaše heslo a prihlasovacie meno v bezpečí. Nesmiete zdeliť, prezradiť, alebo povoliť  prístup  k Vaším prihlasovacím údajom tretím osobám. V prípade ak máte podozrenie, že sa Vaše prihlasovacie údaje dostali do rúk tretej osoby, alebo zaznamenáte neoprávnený prístup k Vášmu účtu,  ste povinný nás okamžite informovať  prostredníctvom e-mailu na drese reklamacio@returnmarket.com.
 
5. Rezervácia tovaru na  stránkach,  alebo prihodenie licitov na  dražbách, sú neodvolateľné! Znamenajú  platnú ponuku na kúpu tovaru , ktorá sa nedá  odvolať. Budete  právne povinný zakúpiť od SzŰCS ÉS BOGDÁN TRADE KFT. ten tovar,  na ktorý ste dali ponuku, alebo platný licit  za cenu , ktorú ste ponúkli,  alebo  vyhrali dražbou. ( pri tovare v dražbe sa vzťahuje len na najvyšší licit.) Po rezervácii, alebo vyhraní dražby náš pracovník  (v pracovnej dobe  od pondelka do piatku v čase od 09:00 do 17:00 hodín ) mimo pracovnej doby do 24 hodín nadviaže s Vami kontakt,  aby overil Vaš zámer nákupu. Potom rezervovaný tovar dáme do stavu predaný a náš systém Vám pošle oznamujúcu formu faktúry o platbe doplnenú s nákladmi na prepravu.

6. Systém pošle oznamujúcu správu o každej rezervácii a prihodenia licitu na tovar v aukcii. Dostanete správu aj o tom keď ste vyhrali , alebo prehrali aukciu. Pri ponukách v aukcii je oprávnený na kúpu tovaru ten užívateľ,  ktorý prihodil najvyššiu ponuku. V prípade keď  užívateľ ktorý vyhral aukciu bol vymazaný zo systému počas 24 hodin kvôli nejakému dôvodu, akceptujeme druhý najvyšší prihodený licit. Užívateľ,  ktorý prihodil ponuku,  musí byť otvorený na zaplatenie a prebratie tovaru.

7. Ponuky sú viazané k časovému limitu. Po skončení časového limitu ponuky sa nedajú rezervovať  a v mnohých  prípadoch tá istá ponuka už nebude k dispozícií. Ponuky sú vždy nezávislé od medzičasových predajoch alebo zmenách a podmienkách na trhu. Zásoby na sklade,  alebo zostavenie ponuky sa môžu zmeniť po uverejnení na stránke a po ich zavedení do ponúk. Vyhradzujeme si právo v každom prípade na celý obsah stránky a na obsah patriaci k stránke. To sa rovnako  vzťahuje aj na stránky predaja a na štatistické údaje.

8. Beriete na vedomie, že  duševný a fyzický obsah stránky returnmarket.com a  k tomu patriacích velkoobchodných partnerských strán, fórumov, blogov  tvorí  majetok vylúčene SZŰCS ÉS BOGDÁN TRADE KFT . Beriete na vedomie že kopírovanie obsahu stránky, partnerských strán a fórumov je prísne zakázané, Na to majú právo len veľkoobchodní partneri a distributéri SZŰCS ÉS BOGDÁN TRADE KFT.  Na našu stránku a na ich obsah sa vzťahujú všeobecné autorské práva. Všetky práva vyhradené.
 
 
9. RETURN MARKET.COM KFT vynaloží rozumné úsilie, aby dokázal pravdivosťvšetkých informácií a materiálu, ale neberie na seba zodpovednosť za stratu informácií, ponúk, aukcií, časom predaných zásob, a s tým spojených strát, následkom serverových a systémových chýb.   

10. Všetký uvedené ceny na stránke sú bez DPH!
 Ponúkame možnosť dostávať  denne čerstvé informácie  o naších ponukách  a to prihlástením sa na prijímanie newsletter správ. Prihlásenie na newsletter správy neprináša žiadnú povinnosť.  Bez obmedzenia  sa môže prihlásiť a tak isto odhlásiť  každý z Vás a to  kliknutím na link v newsletter.

V prípade keď  ešte nedisponujete s firemnými údajmi, ale chceli by ste využívať služby returnmarket.com potrebujete nadviazať kontakt s pracovníkom RETURN MARKET.COM a dohodnúť sa na osobnom  stretnutí v kancelárií v Budapesti.
SZŰCS ÉS BOGDÁN TRADE  KFT

S pozdravom RETURNMARKET TEAM

Osobný kontakt

Anett Sgi

Rýchly vyhľadávač