Vyberte jazyk/región!

Typ dňa

80%

Prevádzka Stránky

Prevádzka stránky
 
Každá osoba staršia ako 18 rokov disponujúca s platnými firemnými údajmi sa môže zaregistrovať na returnmarket.com stránke po prijatí užívateľských podmienok. Po registrácií náš pracovník overí Vaše firemné údaje, potom  sa s Vami skontaktuje  telefonicky a aktivuje Váš užívateľský status.

Po registrácií pravidelne informujeme každého užívateľa o najnovších ponukách v tých kategóriách,  ktoré  užívateľ  označil  počas registrácií. Po registrácii  registrovaný užívateľ bude oprávnený zúčastniť  sa  aukcií a rezervovať, ako aj referent zákazníkov dostane oznamujúci e-mail, potom náš pracovník kontaktuje odoberateľa s cieľom overiť nákup. Referent zákazníkov firmy Returnmarket.com premiestní rezervovanú zásobu medzi predané zásoby a pošle informatívnu formu faktúry pre odoberateľa  spolu s nákladmi na prepravu, ktorú  je odoberateľ povinný uhradiť  v hotovosti,  alebo bankovým prevodom do 24 hodín.

Ponuky sú vždy uvedené s nasledovnými informáciami: maloobchodná hodnota dannej zásoby,  počet kusov tovaru v dannej zásobe, Returnmarket cenu (cena, ktorú treba zaplatit za dannú zásobu) jednu percentualnú hodnotu (ukazuje koľko percent tvorí maloobchodnej ceny returnmarket cena) a minimálný počet kusov objednávky.  Ku každej ponuke zadelime časový limit, ktorý ukazuje do kedy je možné rezervovať dannú zásobu alebo koniec dražby. Kvalitu tovaru určíme v kategóriach A+, A, B+, B-, C, D, E, ktoré sú vždy uvedené na stránke ponuky ( o kategóriach kvality môžte čítať podrobnejšie pod bodom Medzinárodné zásoby ) Ponuky sú vždy nezávislé od medzičasových predajov, zmien a podmienok na trhu. Zásoby na sklade a ich zoskupenie po zverejnení na stránke sa môžu zmeniť. Právo na zmenu je v každom pripade vyhradené. Toto právo returnmarket.com si vyhradzuje v štátusu rezervované. Ako rezervovaný tovar sa dostane do štátusu predaný, zákazník je povinný uhradiť hodnotu tovaru spolu s nákladmi na prepravu do 24 hodín a Returnmarket.com je povinný dodať  tovar do 7 pracovných dni v takom stave a v takom množstve ako to bolo uvedené v ponuke.

Ponuky  v dražbe vyhrá ten užívateť,  ktorý prihodí najvyšší licit na danný produkt. Systém pošle správu užívateľovi a pracovníkovi returnmarket.com keď registrovaný užívateľ prihodí licit na niektorý produkt v dražbe, ďalej užívateľ dostane oznam keď niekto prihodil vyšší licit ako jeho a aj o tom keď danný užívateľ vyhral dražbu. Registrovaný užívateľv prihlásenom režime vidí informačný box s údajmi jeho aktuálnych licitov a priebehu dražieb. Po skončení dražby užívateľ ktorý vyhral dražbu dostane e-mailom informatívnu proformu faktúry,  ktorú je povinný uhradiť do 24 hodin.

Registrovaný užívateľ si pod bodom Zmena Profilu môže zmeniťosobné údaje. V prípade keď sa  údaje užívateľa  zmenili, systém zákaznícký štátus užívateľa automaticky inaktivuje dokedy náš administrator neoverí pravdivosť  a presnosť zmenených údajov, potom sa zákaznícky status užívateľa  obnoví. Registrovaný užívateľv bode zakúpené produkty môže sledovať jeho nákupy. V bode rezervované produkty môže sledovať jeho rezervácie dovtedy, kým sa nedostali do štátusu predaný. Pod bodom predané návštevníci a užívatelia rovnako môžu sledovať predané zásoby Returnmarket.com.  Môže vidiet štatistiku o predajoch rozdelené na kategórie. O niektorých zásobách Returnmarket.com vytvorí autentický video záznam ktorý zverejní aj na stránke YOUTUBE.COM. Na stránke returnmarket.com najdete informácie o počte registrovaných užívateťov, číslo a hodnotu všetkých doterajších predajov v eurách a hodnotu o úsporách naších partnerov.

Na stránke returnmarket.com v okne Facebook sa môžte informovaťo najnovších udalostiach, ponukách ktoré returnmarket.com zdiela na stránke. V poli vyhladávanie registrovaný užívateľ, ale aj návštevník rovnako môže vyhľadať produkty podľa výrazu, kategórií, typu , kvality alebo podľa maximálnej a minimálnej ceny. Na stránke nájdete skype-ový kontakt na  referenta  zákazníkov a na Jánosa Szucsa office manager, kde len s jedným kliknutím ich môžte zadarmo kontaktovať, v prípade že na Vašom počítači je nainštalovaný program skype. Keď na Vašom počítači nie je nainštalovaný program Skype náš systém navrhne možnosť stiahnutí. V bode kontakty najdete naše všetký kontaktné informácie a otváraciu dobu našej kancelárie.
 
Čast pomoc obsahuje aj písomné aj interaktívne video záznami o fungovaní stránky a jeho používaní ako aj najčastejšie otázky  a odpovede. Databázu pomoc stránky neustavične rozširujeme s novými informáciami a bude k dispozícií vo viacerých jazykov. S help vyhľadávaním môžete ziskať  pomoc v súvislosti výrazu, kategórií alebo témy.
Keď registrovaný užívateľ, alebo návštevník klikne na logo niektorého trhu. Obsah stránky sa objaví v dannom jazyku. Zobrazia sa ponuky pre daný trh ako aj v časti kontakty sa zobrazujú údaje referenta danného trhu a obchodných partnerov.
 
Prajeme  Vám príjemné prezeranie stránky a radi Vás privítame v kruhu naších zákazníkov.
S pozdravom!

Team returnmarket.com

Osobný kontakt

Anett Sgi

Rýchly vyhľadávač