Vyberte jazyk/región!

Typ dňa

80%

O nás


Ako fililiálka samozrejme pracujeme v úzkej spolupráci s materským podnikom. Využívame a aplikujeme metódy materského podniku, ktoré  vychádzajú  z ich niekoľkoročných skúseností v oblasti predaja, v zmysle aktívnej obchodnej politiky a vďaka medzinárodnej siete kontaktov a profesionálnej predajnej siete v praxi overené a vysoko prosperujúce aktivity. Základom úspechu je predovšetkým to,  že užívatelia majú možnosť  niekedy za neuveriteľné ceny nakúpiť tovar podľa vlastného výberu.

Dodávateľské  portfóliá v Európe  je  v súčasnosti  zabezpečené s 5.  zmluvnými  partnermi.  Prostredníctvom materského podniku spolupracujeme s firmou,ktorá patrí medzi najväčše dodávateľske siete v Anglicku v oblasti obchodovania s tovarom vráteným do obchodov z dôvodu poškodeného balenia, estetických vád , alebo ako repasovaný,  nový ale nepotrebný resp. prebytočný tovar. Prominentným partnerom v Rakúsku je UniCredit Bank Austria, ktorý sprostredkuje tovar odobratý z dôvodu platobnej neschopnosti, konkurzu, likvidácie firiem. N

Naša spoločnosť pracuje podľa zabehnutej a vysoko prosperujúcej stratégie materského podniku.  Ponúkame Vám príležitosľ  stať  sa členom  nášho systému!  Hľadáme investorov so skladmi, veľkoobchodníkov,  spolupracovníkov,  ktorí sú schopní  svojimi kapacitami pokryť jednotlivé  časti  slovenského  trhu.  Pre našich spolupracovníkov zabezpečíme pravidelné dodávky tovaru, profesionálny online a offline marketingový systém, vlastné administratívne rozhranie a super inteligentný správcovský systém klientov.

Najobľúbenejšie produkty:  tovar vrátený od zákazníkov o niekoľko dní po kúpe, ktorý má vadu farby, rozmerov, balenia, má estetické vady alebo funkčné problémy, alebo od obchodníkov vrátené paletové skladové zásoby, ďalej to môžu byť aj  bankami odobraté predmety,  z konkurzných  konaní, z nadbytočných  zásob,  z odľahlých zásob, zásoby nového tovaru, vo viacerých prípadoch aj so zárukou výrobcu.
Pracujeme s fixne (preddefinovaný) zatriedenými skupinami produktov, t.z.  detské hračky, multimédiá, domáce kuchynské spotrebiče, LCD súpravy, počítače, biela technika, nábytok, technika fitness klubov, malé ručné náradie, hobby, z ktorých každý týždeň, dokonca z niektorých zásob i denne môžeme dodať kamiónové  množstvo. Vzhľadom na naše rozsiahle zatriedenie tovaru a obrovské zásoby naším zákazníkom ponúkame príležitosť  a možnosť  dynamického rozšírenia trhu, pravidelné doplnenie zásob a kategórií, a tým aj bezproblémový rozvoj predajnej siete.

Na našej stránke niektoré produkty ponúkame formou dražby! Na týchto dražbách naši odberatelia môžu vydražiť nami ponúkané akciové produkty za veľmi nízke ceny. Odberatelia, ktorí sa zúčastnia dražby, môžu pravidelne sledovať priebeh dražby, ako registrovaný užívateľ . O zmenách  počas dražby, t.j. (v prípade, že na aktuálnu ponuku prihodili, alebo aukciu uzatvorili, systém posiela oznámenie pre odberateľa, okrem toho udalosti sa zaznamenávajú  aj v užívateľskom profile).

Naši odberatelia môžu rezervovať ponuky Returnmarket.SK,  za 5-45% zo skutočnej spotrebiteľskej ceny tovaru. Na základe doterajších skúseností a spätnej väzby od odberateľov -  veľkoobchodných partnerov je jednoznačné, že aj keď  pracujú s 50-100-200%-ným ziskom, predajné ceny produktov z našich ponúk sú hlboko pod maloobchodnými cenami, tým pádom aj spotrebiteľ  je spokojný, nakoľko môže nakupovať  oveľa lacnejšie.

Naša spoločnosťpoužíva osobitnú úpravu uplatňovania dane z pridanej hodnotyv zmysle § 66 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien.
Naše poslanie je kvalitou, serióznosťou a výhodnými cenami vytvárať  priaznivé podmienky na trhu pre našich zákazníkov - obchodných partnerov. Ponukou sortimentu a technickým servisom uspokojovať  potreby zákazníkov, ako aj budovať  ich spokojnosť  a serióznym vystupovaním dlhodobo udržiavať dobré obchodné vzťahy. 

Vízia - Usilujeme sa byť dlhodobým a serióznym partnerom pre všetkých svojich zákazníkov, uznávanými  obchodnými partnermi aj verejnosťou. Spolupôsobením viac ročných skúseností materského podniku SZŰCS ÉS BOGDÁN TRADE KFT, tvorivého potenciálu zamestnancov a dodávateľského portfólia si chceme zabezpečiť prosperitu našej spoločnosti.

Osobný kontakt

Anett Sgi

Rýchly vyhľadávač