Wybór języka/regionu

Hit dnia

84%

RM teraz

Użytkownicy: 221

Warunki zakupów i płatności

Przyjmując warunki zakupu i płatności składa Pani/Pan oświadczenie, że rezerwacji oraz licytacji ofert aukcyjnych dokonuje w pełni świadomie. Ponadto potwierdza, że dokładnie zapoznał się z warunkami i zaakceptował je. Poprzez akceptację warunków zakupu, a następnie dokonanie rezerwacji,  przeprowadzenie licytacji  pomiędzy sprzedającym:
 (Verseczki Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8., I/2. Cg. 01-09-968265) a kupującym:
( Zarejestrowanym Użytkownikiem) zostaje zawarta umowa. Zarówno sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są do  realizacji i przestrzegania warunków umowy.


1.      Sprzedający oświadcza, że oferowane przez niego towary pochodzą z zaufanego
i sprawdzonego źródła, od dostawców, z którymi wiążą go umowy. Ponadto gwarantuje,  że oferowane lub wystawiane na licytację zapasy magazynowe zostały opatrzone wiarygodnymi informacjami o produkcie, posiadają dokładny opis i rzetelną listę produktów. Stosownie do tego oferty są zawsze niezależne od dokonanej w międzyczasie sprzedaży, od zmian i warunków rynkowych. Zapasy magazynowe i skład produktów może ulec zmianie po zaoferowaniu i ukazaniu się na stronie internetowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do takich zmian. Dlatego Kupujący przed dokonaniem rezerwacji produktu powinien wcześniej upewnić się,  czy produkt jest jeszcze dostępny (telefonicznie lub przez Skype).

W przypadku twierdzącej odpowiedzi Sprzedającego Kupujący może dokonać rezerwacji. Jeżeli Kupujący nie upewni się co do dostępności towaru, może się zdarzyć, że w odstępie kilku minut dwie różne osoby dokonają rezerwacji zakupu bez sprawdzenia, czy oferta jest jeszcze aktualna.

 
2.      Po dokonaniu rezerwacji towaru lub po wygranej aukcji Sprzedający w ciągu 60 minut skontaktuje się telefonicznie z Kupującym (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09⁰⁰-16⁰⁰, po godzinach pracy w ciągu 24 godzin) i  poprosi o potwierdzenie zamiaru zakupu. Następnie zmieni status zarezerwowanego produktu na sprzedany, po czym system automatycznie prześle Kupującemu niezbędną do dokonania płatności fakturę proforma, powiększoną o koszt dostawy. Jeżeli sprzedający nie będzie mógł skontaktować się z kupującym, a kupujący nie potrafi przedstawić potwierdzenia zapłaty, wówczas sprzedającemu bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia przysługuje prawo do zmiany statusu kupującego na nieaktywny oraz do ponownego zaoferowania produktu, względnie w przypadku zamkniętej licytacji dokonania sprzedaży na rzecz osoby z drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertą.

 
3.      Kupujący  akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że w ciągu 24 godzin od otrzymania na adres mailowy faktury proforma (zawiadomienie o płatności) zobowiązany jest zapłacić na rzecz sprzedającego przelewem lub gotówką pełną cenę zakupu, łącznie z kosztami dostawy.

 
4.      Sprzedający zobowiązuje się, że w ciągu 7 dni roboczych po dokonaniu płatności przez kupującego przekaże mu  zapłacone zapasy na wcześniej ustalony adres, w ilości i jakości, jaka występuje na liście zapasów i w opisie produktów zakupionych przez kupującego.
 
5.      Sprzedający oświadcza, że sprzedawane towary dzieli na kategorie, których oznaczenie zawsze umieszcza w opisie produktu.

Najbardziej poszukiwane kategorie:

        Kategoria A+: przede wszystkim nadwyżki magazynowe lub zapasy firm, marketów w likwidacji. Są to nowe, oryginalnie zapakowane produkty, z gwarancją i z gwarancją producenta. W przypadku towarów na paletach mogą być na nich widoczne ślady transportu, ale sam towar jest nienaruszony i w oryginalnym opakowaniu.
·         Kategoria A-: towary zwrócone przez klientów, nadwyżki magazynowe, towary zajęte przez bank. Towary zwrócone przez klientów do marketów następnie pakowane są zbiorczo na paletach, spełniają wszelkie oczekiwania, ponadto posiadają wszystkie fabryczne akcesoria. W 95% są to oryginalnie zapakowane produkty, zaś 5% stanowią produkty w naruszonym opakowaniu lub z ekspozycji. W większości przypadków brak jest gwarancji, produkty sprawne, towar testowany.

·         Kategoria B+: na opakowaniach minimalne oznaki transportu, może się zdarzyć, że karton został już raz otwarty i nie zapakowano z powrotem instrukcji obsługi, w 80-90% towary przychodzą w oryginalnych kartonach, w doskonałym stanie.  Nie ma na nie jednak gwarancji.

·         Kategoria B-: klient zwraca do marketu produkt w stanie działającym, choć niekiedy bez pomniejszych akcesoriów. Możliwe niewielkie wady estetyczne - ok. 60% - bez zarysowań.   Mogą to być towary odnowione, naprawiane, towary z ekspozycji. Według statystyk 96 na 100 produktów przychodzi w doskonałym stanie, z minimalnymi wadami estetycznymi.

·         Kategoria C: Towar nietestowany, „surowy”, jednak z powodu ceny jest to najbardziej poszukiwana kategoria. Najczęściej  są to towary, które z opisem uszkodzony trafiają do magazynów marketów, nie są testowane. Może brakować kilku akcesoriów, opakowanie może być uszkodzone lub niekompletne, może trafiać się również towar uszkodzony lub wybrakowany. W przypadku całego TIR-a ok. 70% stanowi towar, który może być zwrócony w ciągu 30 dni za gwarancją pieniężną. Cały zapas zawiera średnio 50% produktów zdatnych do użytku, 35% nadaje się do mniejszych napraw, 10% może posiadać ubytki lub wymaga tylko oczyszczenia, zaś 5% to towar zupełnie wybrakowany lub nadający się na części.  Rzeczywiste proporcje mogą być o kilka procent lepsze lub gorsze  od podanych powyżej.

Ilości zapasów tzw. „towaru surowego” mogą się wahać o +/- 3%, może również wystąpić 3%-wy brak.

6.      Towary oznaczone jako „towar surowy” sprzedawane są z myślą o tym, że nabywca dokona ich naprawy, przeróbki, by jako produkty używane, z drugiej ręki, trafiły ponownie do końcowego użytkownika.
 
7.      Wyżej wymienione towary mogą być sprzedawane wyłącznie pod z warunkiem, że nie będą zbywane jako „nowe”, a przed ponowną sprzedażą każde urządzenie elektryczne zostanie przetestowane przez fachowca.

 
Na wyżej wymienione kategorie towarów Sprzedający nie udziela ani gwarancji, ani rękojmi, wyjątek stanowi  tylko kategoria A+.

 
·         Kategoria D: zawiera tylko produkty (urządzenia) nie działające, przebrane, zwrócone przez klienta. Nie posiadają one ani gwarancji  ani rękojmi.

·         Kategoria E: zapasy nadające się wyłącznie na części zamienne. Mogą w nim występować towary połamane, wybrakowane, niekompletne, nadające się przede wszystkim na części zamienne. Nie posiadają one ani gwarancji  ani rękojmi.
 

8.      Sprzedający oświadcza, że w przypadku zakupu zapasów  kategorii, A+, A-, B+, B-  zapewnia kupującemu ich składowanie w swoich magazynach Budaörs oraz możliwość dokonania przed ich odbiorem szczegółowego przeglądu i testowania. Na tej podstawie sprzedający nie ponosi już żadnej odpowiedzialności za zakupione zapasy, nie udziela gwarancji, ani rękojmi, nie przyjmie reklamacji oraz żadnych roszczeń finansowych z tytułu wystąpienia w terminie późniejszym ewentualnych usterek lub wad ukrytych kary (wyjątek stanowi Kategoria A+). Sprzedający zapewnia kupującemu pomieszczenia magazynowe przez okres co najwyżej 5 dni. Po upływie terminu 5 dni magazynowania towarów, kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 2 Euro/paletę.

 
RETURNMARKET.COM 2017

Pozdrawiamy: Team Returnmarket

kontakt osobisty

Anett Sgi

Szukana fraza