Wybór języka/regionu

Hit dnia

84%

RM teraz

Użytkownicy: 221

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z systemu:
Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z systemu Return Market.com! Do korzystania ze strony, rejestracji oraz rezerwacji którejś z ofert, bezpośrednio przed rezerwacją i licytacją należy przeczytać i zaakceptować warunki zakupów, wyrazić na nie zgodę i ich przestrzegać. Jeżeli Państwo nie zgadzają się z warunkami korzystania z systemu, prosimy o nie korzystanie z naszej strony.
Niniejsze ogólne warunki korzystania z systemu zawierają warunki korzystania z systemu obsługiwanego przez operatora pod firmą Verseczki Kft. (z siedzibą: 1054 Budapest, Honvéd u. 8., I/2., wpisanego do rejestru sądowego pod numerem Cg. 13 – 19 – 142220), obsługującego stronę www.returnmarket.com przez korzystających z niej użytkowników (Państwo jako użytkownik, kupujący, hurtownik lub handlowiec).

Na stronie handlowej Returnmarket.com, może zarejestrować się każda osoba dorosła, która ukończyła 18 lat, i która posiada wiarygodny numer wpisu do działalności gospodarczej lub nr KRS. W trakcie rejestracji i korzystania z usług pomiędzy Użytkownikiem a Returnmarket.com online zostaje zawarta umowa zgodnie z postanowieniami § 5. ustęp 4 ustawy CVIII. z 2001 r. (Ekrtv.), która zawiera następujące punkty:

1.      Pani/Pan potwierdza,  że dane rejestracyjne są dokładne i aktualne oraz, że w profilu użytkownika zaktualizuje swoje dane, jeżeli nastąpią w nich zmiany. Przyjmuje, że nie założy jednocześnie kilku profili użytkownika i nie zarejestruje pod kilkoma nazwami siebie lub członka rodziny! Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia według własnego uznania każdego wniosku rejestracyjnego, który uznamy za niezgodny z prawdą, niedokładny czy sfałszowany.

2.      Status rejestracji Pani/Pana firmy aktywujemy tylko na podstawie wiarygodnego numeru KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Po wypełnieniu formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na weryfikację autentyczności danych przez administratorów oraz na kontakt telefoniczny w ciągu 24 godzin przez naszego pracownika w sprawie uzgodnienia danych. Jeżeli na podstawie numeru rejestru firmy oraz danych firmowych otrzymamy niewiarygodne dane, firma znajduje się w upadłości, czy też jej rachunek bankowy jest zajęty, wówczas bez uprzedniego powiadomienia usuniemy status użytkownika z systemu, bez możliwości ponownego zarejestrowania się.
3.      Po weryfikacji danych aktywujemy status klienta, po czym osoba zarejestrowana może bez ograniczeń korzystać z usług systemu, dokonywać rezerwacji i brać udział w licytacji ofert.
4.      Państwo jesteście odpowiedzialni za przechowywanie nazwy użytkownika oraz hasła. Nie zalecane jest przekazywanie nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim. Jeżeli Pani/Pan uważa, że nazwa użytkownika lub hasło są w posiadaniu osób trzecich lub w systemie online stwierdzi bezprawny dostęp, należy natychmiast zgłosić ten fakt na podany adres mailowy. (anett.sagi@returnmarket.com)
5.      Każda dokonana rezerwacja lub licytacja produktu jest nieodwołalna! Zgodnie z prawem będziecie Państwo zobowiązani do dokonania zakupu po takiej cenie, tego produktu, na który złożyliście ofertę czy który wylicytowaliście w Returnmarket.com (w przypadku produktów do licytacji, dotyczy tylko licytacji wygranej). Po rezerwacji lub wygranej licytacji nasz przedstawiciel ( w godzinach pracy Po – Pt: 9⁰⁰– 16⁰⁰) w ciągu 60 minut, zaś poza godzinami pracy w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem telefonicznie i poprosi o potwierdzenie woli zakupu. Następnie (zarezerwowany) produkt otrzymuje status sprzedanego, po czym system wysyła Państwu potrzebną do dokonania płatności fakturę proforma, powiększoną o koszt dostawy.
6.      O każdej rezerwacji produktu oraz złożeniu oferty na licytację ofert system powiadamia Państwa drogą mailową. Otrzymujecie również powiadomienie o wygranej i przegranej licytacji. Przy ofertach licytowanych prawo do zakupu produktu przysługuje temu użytkownikowi, który zaproponował najwyższą cenę. Jeżeli zwycięzca licytacji z jakiegoś powodu w ciągu 24 godzin zostanie usunięty z systemu, wówczas za zwycięską ofertę licytacji przyjmujemy ofertę kolejnego uczestnika licytacji, który powinien być przygotowany na zapłatę ceny produktu oraz jego odbiór.
7.      Zapasy przypisane są do terminów, po upływie terminu nie można rezerwować i w wielu przypadkach ta sama oferta więcej nie będzie dostępna. Oferty są zawsze niezależne od sprzedaży w międzyczasie, od zmian rynkowych oraz warunków. Stan magazynowy oraz asortyment produktów może ulec zmianie po zaoferowaniu i ukazaniu się na stronie internetowej! Zastrzegamy sobie w każdym przypadku prawo dokonywania zmian strony oraz zawartej na niej treści. Dotyczy to zarówno strony sprzedaży, jak również danych statystycznych.
8.      Pani/Pan przyjmuje do wiadomości, że Returnmarket.com i powiązane z nią handlowe strony partnerów -hurtowni, blogi, treści intelektualne i fizyczne stanowią wyłączną własność Returnmarket.com. Przyjmie ponadto do wiadomości, że kopiowanie strony oraz powiązanych z nią stron partnerskich, materiałów zawartych w forum jest surowo zabronione, prawo do tego przysługuje wyłącznie  naszym handlowcom oraz partnerom handlowym – hurtownikom, Returnmarket.com. W odniesieniu do naszej strony oraz treści z nią związanych mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9.      Returnmarket.com dokonuje racjonalnych wysiłków, aby potwierdzić autentyczność informacji i materiałów znajdujących się na stronie.
10.  Podane w systemie ceny są w każdym przypadku cenami netto.  Po takich cenach bez podatku VAT mogą dokonywać zakupów w systemie Returnmarket com firmy posiadające unijny numer podatkowy.
 
Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje dotyczące najświeższych ofert, prosimy o wpis do naszego biuletynu. Wpis do biuletynu nie powoduje żadnych zobowiązań.Każdy bez ograniczeń może wpisać się do biuletynu i przez przycisk linku wypisu łatwo może się wypisać.
Wpis do biuletynu

Jeżeli Pani/Pan nie posiada jeszcze danych firmowych, ale chce skorzystać z usług Returnmarket.com, prosimy o ustalenie terminu spotkania z kierownikiem naszego biura.
Dane do kontaktu w zakładce: „kontakt”.
RETURNMARKET.COM 2017

kontakt osobisty

Anett Sgi

Szukana fraza