Wybór języka/regionu

Hit dnia

84%

RM teraz

Użytkownicy: 221

Funkcjonowanie strony

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i dysponuje prawdziwymi danymi firmy, może zarejestrować się na stronie internetowej returnmarket.com,  akceptując ogólne warunki użytkowania. Po dokonaniu rejestracji nasz pracownik przeprowadzi weryfikację danych firmy, a następnie po telefonicznych uzgodnieniach aktywujemy status kupującego.
Po dokonaniu rejestracji, zarejestrowany użytkownik będzie systematycznie otrzymywał drogą mailową informacje o najnowszych zapasach w tych kategoriach, które zostały zaznaczone podczas rejestracji. Od tej pory zarejestrowani użytkownicy mają prawo do dokonywania rezerwacji zapasów, licytacji na stronie, jeżeli zaakceptują warunki zakupu. Zarówno kupujący, jak i sprzedający otrzyma drogą mailową stosowną informację o transakcji, po czym nasz pracownik skontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia woli zakupu. Następnie opiekun klienta  ze strony Returnmarket.com  przeniesie zarezerwowany  produkt  do  statusu  „sprzedany” i zgodnie z danymi otrzymanymi podczas rejestracji system wygeneruje i drogą mailową wyśle kupującemu fakturę proforma, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić w ciągu 24 godzin przelewem lub gotówką.

Oferty w każdym przypadku zawierają ceny detaliczne obowiązujące na danym rynku, stany ilościowe magazynu, cenę Returnmarket.com (to oferowana cena zakupu), udział procentowy (wskazujący, jaki procent ceny detalicznej stanowi cena Returnmarket.com) oraz minimalną ilość zamawianego towaru. Do każdego zapasu przypisujemy termin ważności oferty, który określa do kiedy można składać oferty i licytować.  Zamieszczamy także jakość produktów określaną w kategoriach A+, A-, B+, B-, C, D, E  (szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach znajdziemy w zakładce „Międzynarodowe stany magazynowe”). Zawarte w ofertach dane dotyczące stanu magazynowego oraz struktury produktów po ich umieszczeniu na stronie internetowej mogą ulec zmianie. (Np. kilku klientów dokonało zakupów z oferty). Tym sposobem zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zmian w każdym przypadku. (Dlatego przed dokonaniem rezerwacji produktu należy wcześniej zasięgnąć informacji w Returnmarket.com Kft. (przez Skype lub telefon). To znaczy, że Returnmarket.com zastrzega sobie prawo do statusu „zarezerwowany”. Jak tylko „zarezerwowany” zapas otrzyma status „sprzedany”, nabywca w ciągu 24 godzin zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny zakupu + koszty dostawy (za wyjątkiem przypadku, jeżeli dostawa odbędzie się we własnym zakresie), natomiast Returnmarket.com zobowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać kupującemu  produkty w ilości i jakości wskazanej karcie danych produktu.

Licytację wygrywa ten klient który zaoferował najwyższą cenę za dany produkt. System drogą mailową wysyła powiadomienia zarówno do klienta jak, do Returnmarket.com o złożeniu przez klienta oferty w ramach licytacji. Ponadto klient zostanie powiadomiony w przypadku przebicia jego oferty lub o tym, że on jest zwycięzcą licytacji. Zarejestrowany użytkownik w stanie zalogowanym widzi ramkę informacyjną ze swoimi aktywnymi licytacjami oraz aktualne wyniki licytacji. Po zamknięciu licytacji jej zwycięzca otrzyma w mailu fakturę proforma, którą zobowiązany jest zapłacić przelewem lub gotówką w ciągu 24 godzin.

Zarejestrowany użytkownik w menu „Edycja profilu” może dokonywać zmian swoich danych. Jeżeli dane zarejestrowanego już użytkownika ulegną zmianie, to jego rejestracja pozostanie nieaktywna do czasu zweryfikowania  przez returnmarket.com wprowadzonych podczas rejestracji danych pod względem ich prawidłowości i wiarygodności. Następnie ponownie zostanie aktywowany status użytkownika. Zarejestrowany kupujący w menu „zakupione produkty” może dokonać przeglądu swoich dotychczasowych zakupów.W menu „produkty zarezerwowane” może przeglądać aktualne rezerwacje, które nie otrzymały statusu „sprzedane”. W menu „sprzedaż” zarówno gość jak i klient może zobaczyć zapasy sprzedane przez Returnmarket.com. Tu też może przeglądać statystykę sprzedaży w rozbiciu na poszczególne kategorie. O niektórych sprzedanych produktach Returnmarket com Kft. przygotowuje krótkie filmy video,  który zamieszcza również na You-Tube.
Na stronie Returnmarket.com site znajdują się informacje dotyczące: liczby użytkowników, dotychczasowej liczby i wartości transakcji sprzedaży wyrażonej w Euro oraz średnich oszczędności naszych partnerów. Sprzedaż za rok 2011 w rozbiciu na miesiące prezentuje wykres na stronie głównej.

Na stronieReturnmarket.com site w okienku „Facebook” można przeczytać najnowsze wiadomości, które zamieszcza Returnmarket.com. W okienku „wyszukiwanie”, zarówno gość jak i zarejestrowany klient mogą wyszukiwać produkty:  według nazwy produktu, kategorii, typu, jakości oraz ceny minimalnej i maksymalnej. Poprzez stronę możliwe jest nawiązanie kontaktu z pracownikiem obsługi klienta w Polsce przez bezpłatny SKYPE, za pociśnięciem jednego przycisku, jeżeli komputer gościa posiada ten program. Jeżeli gość nie posiada programu SKYPE, system automatycznie zaoferuje pobór aplikacji. W menu „kontakt” znajdą Państwo inne możliwości kontaktu oraz informacje dotyczące czasu pracy biura.

Menu „pomoc” zawiera materiały informacyjne wspomagające funkcjonowanie strony, zarówno w formie tekstowej, jak i video, a ponadto umożliwia interaktywne  udzielanie odpowiedzi na pytania i zarzuty. Baza danych zakładki „pomoc” znajduje się w ciągłej rozbudowie.

W zakładce menu „kontakt” będą widoczne dane kontaktowe przedstawiciela na rynku polskim.
Życzymy miłego przeglądania naszej strony.
Pozdrawiamy:
Team Returnmarket.com

kontakt osobisty

Anett Sgi

Szukana fraza